Witamy w Birdgrove

Welcome to The Birdgrove

 

PL

Pracownia stolarska

Birdgrove to nazwa pracowni stolarskiej, stworzonej aby dostarczać naszym Klientom więcej niż tylko zwykłe meble czy pospolite przedmioty.

Nasza produkcja opiera się na doświadczeniu i innowacyjności, dlatego możemy nazywać ją sztuką użytkową. 

Wszystko co robimy, jest wykonane ręcznie z naturalnego drewna, dodatkowo poddanego postarzeniu w kontrolowany sposób. 

Oferujemy wyposażenie wnętrz do codziennego użytku, w tym ręcznie robione meble i zabudowy. Oferujemy dekoracje ogrodowe, elementy architektury ogrodowej oraz oświetlenia. Nadajemy nowe życie antykom, poddając je starannej renowacji, podnosząc ich estetykę i funkcjonalność.

Nigdy nie robimy dwóch identycznych przedmiotów. Zawsze różnią się one szczegółami, co czyni je wyjątkowymi. 

Możesz zamówić swoje nowe meble, kontaktując się z naszym warsztatem stolarskim: birdgrove@goclawski.com.pl 

Możesz również kupić nasze wcześniej wykonane produkty, zamawiając je bezpośrednio na facebooku

Czas dostawy jest uzależniony od liczby zamówień. Większość zamówień realizujemy w ciągu 21 dni.

EN

Carpentry

The Birdgrove is the name of the carpentry workshop, founded to supply our Clients with more then just an ordinary products and furniture. 

Our manufacture bases on experience and rare ideas, that's why we can call our products an applied art.

All what we do is made by hand of natural wood, additionally aged in controlled ways. 

We offer an indoor equipment dedicated to everyday use including handmade furniture. Furthermore we offer a garden decorations such as birdhauses and outdoor lightning. We also breathe a new live into the antiques making them more usefull and attractive.

We never make two identical items. They always differ in details what makes them unique.

You may order Your new furniture by contacting our carpentry workshop: birdgrove@goclawski.com.pl 

You can also buy our previously made products by ordering them directly on facebook.

Delivery time is terminated by number of orders. Most of orders are shipped within 21 days.

 

Projekty (Design)

prev next

Realizacje (Craft)

prev next

Dane kontaktowe 

(Contact details)

 
PRACOWNIA STOLARSKA (Carpentry workshop)

ul. Kobielska 52 a, 04-389 Warszawa;

ADRES DO KORESPONDENCJI (Correspondence)

Skrytka Pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos;

 

ZAMÓWIENIA KRAJOWE (Domestic orders - Polish language only)

+ 48 506 386 378
birdgrove@goclawski.com.pl

INTERNATIONAL ORDERS (European Union and Russia)

+ 48 533 011 328
birdgrove@goclawski.com.pl

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH I POKREWNCYH:
"Birdgrove - The Crafts You Need" jest znakiem towarowym lub/i zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Goclaw Investments. Wszelkie treści publikowane na niniejszej stronie internetowej, w tym zdjęcia, wizualizacje, rysunki, logotypy, nazwy własne oraz inne przejawy twórczości są zastrzeżone i stanowią przedmiot własności intelektualnej lub/i przemysłowej. Ich kopiowanie, rozpowszechniane, powielanie i wykorzystywanie jest bezwzględnie zabronione. Publikowane treści stanowią przedmiot ochrony, a korzystanie z nich bez pozwolenia stanowi naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych. Wykorzystanie publikowanych tu materiałów, będzie ścigane bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawa autorskie majątkowe © 2005 Paweł Gocławski