Architekt wnętrz. Dlaczego warto wykonać projekt wnętrz przed przystąpieniem do realizacji?

Korzystanie z usług architekta wnętrz, do niedawna było błędnie postrzegane jako zbędny wydatek powiększający koszty inwestycji albo wręcz jako luksus, na który niewielu może sobie pozwolić.

Wraz ze wzrostem świadomości inwestorów, zwiększa się jednak zainteresowanie wykonaniem profesjonalnego projektu wnętrz, który okazuje się bardzo pomocnym opracowaniem na etapie realizacji inwestycji. Pomimo konieczności pokrycia kosztów opracowania projektowego, wydatek ten, w perspektywie całej inwestycji, pozwala na liczne oszczędności oraz znacznie usprawnia przeprowadzenie wszystkich prac realizatorskich.

Wykonanie projektu wnętrz nie jest obowiązkowe. Żadne przepisy nie nakładają na inwestora obowiązku wykonania takiej dokumentacji projektowej. Z kilku względów, warto jednak rozważyć zatrudnienie architekta wnętrz.

W pierwszej kolejności, za decyzją o zatrudnieniu architekta wnętrz przemawiają względy praktyczne.

Dzięki pomocy profesjonalisty, którym bez wątpienia jest architekt wnętrz, inwestor otrzymuje szczegółowe opracowanie projektowe zawierające szereg rozwiązań, na które inwestor - szczególnie początkujący, prawdopodobnie nie zwróci uwagi, a które w znaczący sposób wpływają na funkcjonalność i ergonomię wnętrza.

Projektant wnętrz bierze bowiem pod uwagę preferencje klienta, dotyczące funkcji pomieszczeń i ich układu, ale także aspekty techniczne i logistyczne, które wpływają na możliwości i sposoby dostosowania wnętrz do oczekiwań inwestora bądź funkcji, jakie te wnętrza mają spełniać.

Niezwykle ważnym jest prawidłowe zagospodarowanie przestrzeni, szczególnie w przypadku małych i nieustawnych wnętrz mieszkalnych, ale także w przypadku wnętrz o charakterze komercyjnym, jak biura czy sklepy. Przy projektowaniu tego typu powierzchni trzeba wykazać się daleko sięgającą wyobraźnią, znajomością rozwiązań technicznych, a w przypadku wnętrz komercyjnych - często również znajomością ograniczeń prawnych lub zasad prawidłowej ekspozycji.

Ostatecznie, dzięki pracy architekta wnętrz można wyeliminować ryzyko związane z ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki wnętrza już na etapie projektu, co zapobiega utrudnieniom na etapie realizacji i wyklucza zaistnienie niemiłych niespodzianek opóźniających prace realizatorskie i obciążających budżet inwestora.

Sytuacja wygląda podobnie pod względem zastosowanych rozwiązań, na które składa się szeroko rozumiany design oraz użyte do wykończenia materiały . Każdy, kto choć raz w życiu samodzielnie zajmował się aranżacją swojego wnętrza, wie ile czasu i zaangażowania potrzeba, aby dobrać pasujące do siebie rozwiązania, które wraz z upływem czasu nie stracą na aktualności.

Doświadczony projektant wnętrz zaproponuje rozwiązania ponadczasowe, niekoniecznie odzwierciedlające w pełni aktualną modę, która zawsze - prędzej, czy później - przemija. Dzięki temu inwestor, nawet po wielu latach, może cieszyć się z aranżacji wnętrza nadal praktycznej i aktualnej, nie poddającej się przemijającym trendom.

Dokumentacja projektowa ułatwia ponadto prace ekipom oraz sprawowanie nadzoru nad pracami przez inwestora bezpośredniego lub inwestora zastępczego. W przypadku zatrudnienia inwestora zastępczego, wykonanie projektu wnętrz jest wręcz niezbędne, ponieważ projekt taki stanowi podstawę do wyegzekwowania wykonania konkretnych prac i wprowadzenia konkretnych rozwiązań.

Kolejnym argumentem przemawiającym za zleceniem wykonania projektu wnętrz jest znaczna oszczędność czasu.

To na architekcie wnętrz spoczywa wypełnienie całego szeregu czynności, które normalnie musiałby podjąć inwestor,  aby dopasować do siebie konkretne rozwiązania, produkty i materiały, meble oraz różne elementy wykończenia i wyposażenia, w tym ich poszukiwanie i sprawdzenie.

Opracowanie projektowe stanowi ponadto swoistą instrukcję dla wykonawców i dostawców, zawierającą rysunki i rozwinięcia proponowanych rozwiązań, projekty instalacji oraz zestawienie materiałowe. Dzięki temu realizacja przebiega sprawnie i znacznie szybciej niż w przypadku ustalania rozwiązań i dobierania materiałów w trakcie robót.

Na koniec pozostają względy finansowe.

Prawdą jest, że zatrudnienie architekta wnętrz oraz wykonanie projektu wnętrz wiąże się z koniecznością poniesienia przez inwestora kosztów wynagrodzenia z tym związanych. Jest to jednak zawsze ułamek wartości każdej inwestycji, a wydatek taki należy traktować jako element inwestycji.

Architekt wnętrz, w trakcie wykonania projektu przebudowy lub  aranżacji wnętrz zawsze uwzględnia budżet inwestora. Jest to bardzo istotne, szczególnie w sytuacji, kiedy budżet na inwestycję jest ograniczony.

Przy znajomości budżetu klienta, architekci wnętrz, na etapie projektu wprowadzają rozwiązania oraz materiały dopasowane do możliwości finansowych inwestora. W ogólnym rozrachunku prowadzi to zatem do oszczędności, poprzez uniknięcie dodatkowych wydatków, których samodzielny inwestor może nie uwzględnić, planując wszystkie prace samodzielnie.

Z kolei wyeliminowanie na etapie projektu ryzyk związanych z realizacją, szczególnie w przypadku adaptacji wnętrza lub jego przebudowy ogranicza nie tylko możliwość powstania opóźnienia, ale także nieoczekiwanych wydatków na etapie realizacji.

Profesjonalny projekt wnętrz, niezależnie od tego czy dotyczy wnętrz mieszkalnych, powierzchni biurowej czy usługowej, zawiera także kosztorys inwestorski, czyli zestawienie wszystkich prac oraz materiałów, z uwzględnieniem wynagrodzeń wykonawców i cen zakupów, dzięki czemu koszty realizacji inwestycji są znane z góry, jeszcze przed przystąpieniem do robót, z bardzo dużą dokładnością.


Odpowiadając zatem na pytanie tytułowe: zatrudnienie architekta wnętrz i skorzystanie z profesjonalnej pomocy projektanta przed przystąpieniem do inwestycji, w tym wykonanie projektu wnętrza, prawie zawsze będzie opłacalne, pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze inwestora, ale także nerwy związane z doborem rozwiązań i ich wdrożeniem. W ramach oferowanego przez nas zastępstwa inwestycyjnego sprawujemy nadzór nad pracami architektów i projektantów z wyboru inwestora lub pozyskanych w wyniku wyłonienia w drodze ofertowej. Zatrudniamy ponadto własnych architektów, dzięki czemu możemy kontrolować cały proces projektowy, na każdym jego etapie dostosowując przy tym zakres opracowania projektowego do faktycznych potrzeb i w odniesieniu do zakresu całej inwestycji. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi autorskimi projektami, dostępnymi tutaj.