Co to jest FIDIC?

FIDIC, to skrót od francuskiej nazwy Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils oznaczającej Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów.

Jest to organizacja międzynarodowa, założona w 1913 r., w Gandawie, której głównym celem jest definiowanie i popularyzacja określonych standardów w różnych branżach technologicznych, w tym budownictwie. 

Organizacja FIDIC uznawana jest przez ONZ, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Jednym z największych sukcesów FIDIC jest bez wątpienia ujednolicenie procedury realizacji inwestycji budowlanych, w zakresie precyzyjnego ustalenia uprawnień i obowiązków wszystkich stron procesu inwestycyjnego przy uwzględnieniu sprawiedliwego podziału ryzyka oraz odpowiedzialności stron.

FIDIC zawdzięczamy opracowanie modelu organizacji procesu budowlanego poprzez zastosowanie tzw. Warunków Kontraktowych będących swoistym wzorem umowy o roboty budowlane, które z założenia mają być jednolite i zmierzać mają do osiągnięcia równowagi między stronami w trakcie realizacji całego procesu budowlanego. 

Warunki Kontraktowe FIDIC omawiamy w odrębnym artykule.

Do zadań FIDIC należy także działalność arbitrażowa i szkoleniowa.

Obecnie, FIDIC zrzesza ponad 90 krajów ze wszystkich kontynentów. Oficjalnym reprezentantem FIDIC w Polsce jest Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), które zostało założone w marcu 2000.