Czym jest inwestowanie w nieruchomości?

Odpowiedź na tak postawione pytanie na pozór może wydawać się łatwa, podobnie jak łatwe wydaje się być samo stosowanie instrumentu inwestycyjnego jakim jest lokowanie kapitału w nieruchomościach.

Rynek nieruchomości jest rynkiem bardzo chłonnym i w porównaniu do innych instrumentów inwestycyjnych, w miarę bezpiecznym. Nie oznacza to jednak, że inwestycja w nieruchomości jest pewnym i zupełnie bezpiecznym sposobem pomnażania kapitału.

Podobnie jak w przypadku innych form inwestowania, również inwestycje w nieruchomości wiążą się z pewnym ryzykiem i wymagają przynajmniej podstawowej wiedzy oraz cierpliwości po stronie inwestora. Żadna inwestycja nie przynosi bowiem zysku z dnia na dzień. Również inwestowanie w nieruchomości - dla realizacji zamierzonego celu - wymaga upływu czasu oraz zaangażowania ze strony inwestora.

Na proces inwestycyjny na rynku nieruchomości składa się wiele czynników oraz kroków, które należy przemierzyć aby móc w ogóle mówić o inwestowaniu w nieruchomości. Istnieje również wiele sposobów lokowania kapitału w nieruchomościach, w zależności od zasobności portfela, zamierzonego czasu inwestycji i celu jaki ma być osiągnięty.

Inwestowanie w nieruchomości jest zatem procesem złożonym, uzależnionym od czynników gospodarczych, a także możliwości i oczekiwań inwestora, polegającym na ulokowaniu kapitału w nieruchomościach bądź pochodnych instrumentach finansowych związanych z rynkiem nieruchomości, w celu jego zabezpieczenia lub osiągania zysku.

Duży wpływ mają tutaj ustalenie celu inwestycji, czyli w dużym skrócie - doprecyzowanie założeń jakie mają być osiągnięte poprzez inwestycję w nieruchomość; ustalenie strategii inwestycyjnej poprzez wyznaczenie kierunku inwestycji - w zależności od sposobu lokowania pieniędzy w nieruchomościach oraz pragmatyczne podejście poprzez zachowanie dystansu do tego sposobu inwestowania pieniędzy. 

O tym wszystkim i o wielu innych, ale powiązanych tematach postaramy się opowiedzieć w kolejnych wpisach, aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym tematykę inwestycji w nieruchomości, jej istotę, korzyści oraz ryzyko. Po drodze wyjaśnimy wiele nieścisłości związanych z tą formą inwestycji, obalimy kilka mitów i nakreślimy kierunki oraz możliwości jakie niesie ze sobą inwestowanie w nieruchomości.