Projektowanie wnętrz - zakres prac projektowych.

Projekt wnętrz jest niezwykle ważnym i praktycznym elementem każdej inwestycji. Jest on także niezbędny w przypadku zawierania umowy o zastępstwo inwestycyjne, stanowi bowiem fundament realizacji inwestycji, na podstawie którego inwestor lub inwestor zastępczy może z łatwością nadzorować przebieg prac i egzekwować wykonanie planowanych rozwiązań. 

Chociaż wykonanie projektu wnętrz nie jest obowiązkowe w myśl prawa budowlanego, to jego opracowanie nie tylko ułatwia pracę na budowie, czy przy aranżacji (lub adaptacji) ale w znacznym stopniu zabezpiecza inwestora przed nieoczekiwanymi wydatkami. Pozwala jednocześnie na sprawne przeprowadzenie inwestycji oraz znacząco wpływa na szybkość realizacji.

Na etapie przygotowania projektu można uwzględnić budżet inwestora, co pozwala osiągnąć daleko idące oszczędności.

Opracowanie projektu wnętrz składa się z trzech etapów:

ETAP I – Inwentaryzacja i analiza
(współpraca zdalna)

1. Wykonanie inwentaryzacji i zweryfikowanie wymiarów w naturze, ewentualnie wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2. Analiza powierzchni i nasłonecznienia (w razie konieczności).

ETAP II – Projekt Koncepcyjny
(wymaga ścisłej współpracy z klientem)

1. Opracowanie 1-2 koncepcji w formie rzutów i przekrojów w ilości niezbędnej do przedstawienia wszystkich proponowanych rozwiązań, zawierających:

1.1. Rzut funkcjonalny ogólny uwzględniający położenie:
a. pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, ciągów technologicznych (w razie potrzeby),
b. zabudów meblowych, mebli ruchomych
c. armatury łazienkowej
d. sprzętów kuchennych

1.2. Rozwinięcie istotnych dla estetyki i funkcjonalności elementów wnętrza:
a. ściany działowe istotne dla wnętrza,
b. ściany łazienek ,
c. ogólna koncepcja zabudów
d. elementy niestandardowe projektowane indywidualnie

1.3. Określenie lokalizacji poszczególnych elementów:
      Meble, sprzęty, oświetlenie, armatura, stanowiska pracy

2. Opracowanie szkiców perspektywicznych przedstawiających kolorystykę, oświetlenie, meble i armaturę, a w razie konieczności wykonanie trójwymiarowych wizualizacji wybranej koncepcji.

3. Sporządzenie opisu projektu koncepcyjnego, zawierającego:

3.1. Zestawienie powierzchni pomieszczeń.
3.2. Zestawienie propozycji materiałowych dotyczących:
a. wykończenia podłóg (drewno, panele, kamień, gres, wykładzina etc.)
b. wykończenia ścian (kolory, tynki, tapety etc.)
c. wykończenia sufitów (obniżone, podwieszone, sztukateria etc.)
d. stolarki wewnętrznej (zabudowy stałe, drzwi, okna, etc.)
e. parapetów, schodów (w razie potrzeby)
3.3. Kosztorys szacunkowy i spodziewane terminy dostaw.


ETAP III – Projekt budowlano-wykonawczy

1. Opracowanie rzutów i przekrojów przedstawiających:

1.1. Zwymiarowany rzut lokalu.
1.2. Zwymiarowany rzut posadzek.
1.3. Zwymiarowany rzut stropów podwieszanych.
1.4. Schemat instalacji elektrycznych z oznaczeniem lokalizacji:
a. gniazd wtykowych i łączników
b. instalacji alarmowej
c. sygnalizacji przeciw pożarowej
d. sieci teleinformatycznej
e. sprzętów AGD
f. sprzętów RTV
g. konkretnych elementów oświetlenia

1.5. Schemat klimatyzacji i wentylacji.
1.6. Schemat instalacji wodno - kanalizacyjnej i CO.
1.7. Zwymiarowane i opisane rozwinięcie wszystkich:
      Ścian, zabudów, mebli indywidualnych
   
2. Sporządzenie opisu projektu wykonawczego, zawierającego:

2.1. Specyfikację materiałową.
2.2. Specyfikację wyposażenia.
2.3. Instrukcje.
2.4. Kosztorys inwestorski.