Warunki Kontraktowe FIDIC.

FIDIC (fr. Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils, pl. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów) opracowała model organizacji procesu inwestycji budowlanych powszechny i wspólny dla wszystkich państw zrzeszonych w organizacji.

Są to tzw. Warunki Kontraktowe będące wzorem umowy o roboty budowlane (między Inwestorem/Zamawiającym a Wykonawcą ), który ujednolica procedury realizacji inwestycji ustalając przy tym równomierne rozłożenie obowiązków i uprawnień stron procesu budowlanego, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.


Warunki Kontraktowe FIDIC składają się z części ogólnej oraz części szczególnej i przewidują trzy podstawowe rodzaje wzorów kontraktów, które mogą obejmować:

 • Wykonanie robót budowlanych;
 • Zaprojektowanie i wykonanie robót wraz z dostawą urządzeń;
 • Zaprojektowanie i wykonanie robót wraz z dostawą urządzeń oraz ich późniejsza eksploatacja.

Wszystkie rodzaje umów zostały doprecyzowane w odrębnych regulacjach (Warunkach Kontraktu):


Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych projektowanych przez Zamawiającego. (Czerwona Książka)

 • Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego.
 • Roboty mogą obejmować pewne elementy robót inżynieryjnych, budowlanych, mechanicznych czy też elektrycznych, projektowanych przez Wykonawcę.
 • Warunki Kontraktu przeznaczone są dla kontraktów rozliczanych obmiarowo.

Warunki Kontraktu dla urządzeń oraz projektowania i budowy (Żółta Książka).

Są to warunki zalecane dla projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz dostarczania urządzeń.

 • Wykonawca projektuje i dostarcza roboty i urządzenia, które mogą obejmować wszelkie połączenia robót budowlanych, instalacyjnych i mechanicznych sporządzanych zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.
 • Warunki Kontraktu przeznaczone są dla kontraktów rozliczanych ryczałtowo.

Warunki Kontraktu na realizację EPC / pod klucz (Srebrna Książka).

 • Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za projekt i budowę wszelkiego rodzaju obiektów, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Jest on także odpowiedzialny za uzyskanie rezultatu końcowego.
 • Warunki Kontraktu na realizację EPC / pod klucz przeznaczone są dla kontraktów rozliczanych ryczałtowo.
 • W Kontrakcie nie występuje Inżynier.

Warunki Kontraktu – Zaprojektuj, Zbuduj, Eksploatuj (Złota Książka).

 • Zamawiający określa wymagania funkcjonalno-użytkowe, warunki projektowania i budowy oraz zadania związane z eksploatacją przedsięwzięcia.
 • Wykonawca odpowiada za projekt, budowę i końcowy rezultat oraz eksploatuje inwestycję w dłuższym przedziale czasowym (np. 20 lat). Warunki przeznaczone są dla kontraktów rozliczanych ryczałtowo a w Kontrakcie nie występuje Inżynier.