Polityka prawna firmy Goclaw Investments

KLAUZULA DOTYCZĄCA ZNAKÓW TOWAROWYCH:
"Goclaw Investments", "Goclaw Capital", "TwojaJurata.pl", "Birdgrove", "The Crafts You Need", "Chemkos.pl", "Twoja e-drogeria", "Legal Support Solutions" , "Architelier", a także ich logotypy i połączenia słowno-graficzne są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Goclaw Investments Paweł Gocławski, objętymi ochroną na terenie RP i w innych krajach. Ich kopiowanie, rozpowszechniane, powielanie i wykorzystywanie jest bezwzględnie zabronione. Prezentowane logotypy stanowią ponadto przedmiot ochrony własności intelektualnej i/lub przemysłowej, a korzystanie z nich bez pozwolenia stanowi naruszenie prawa. Nieautoryzowane wykorzystanie prezentowanych tu materiałów w tym nazw i/lub logotypów, będzie ścigane bez wcześniejszego powiadomienia.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH I POKREWNCYH:
Wszelkie treści publikowane na niniejszej stronie internetowej, a w szczególności zdjęcia, wizualizacje, rysunki, logotypy, nazwy własne, połączenia słowno-graficzne oraz inne przejawy twórczości są zastrzeżone i stanowią przedmiot własności intelektualnej lub/i przemysłowej. Ich kopiowanie, rozpowszechniane, powielanie i wykorzystywanie jest bezwzględnie zabronione. Publikowane treści stanowią przedmiot ochrony, a korzystanie z nich bez pozwolenia stanowi naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych. Wykorzystanie publikowanych tu materiałów, będzie ścigane bez wcześniejszego powiadomienia.