Odpowiedzialność społeczna firmy Goclaw Investments

Koncepcja zarządzania naszej firmy oparta jest na Strategii Społecznej Odpowiedzialności CSR (Corporate Social Responsibility) uwzględniającej rozwój przedsiębiorstwa z jednoczesnym poszanowaniem interesu społecznego.

W ramach projektów CSR realizujemy założenia wykraczające poza formalno-prawne ramy prowadzenia biznesu, a naszym celem jest dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy pomnażaniem własnych zasobów, dbałością o relacje z pracownikami i kontrahentami oraz ochroną środowiska.
 

Obszary działalności w ramach projektów CSR

 

Działalność charytatywna

Wykorzystując własne zasoby, wiedzę i doświadczenie poświęcamy dużo uwagi działalności dobroczynnej.

 • Wspieramy organizacje pożytku publicznego udzielając wsparcia finansowego oraz merytorycznego. 
 • Współpracujemy z fundacjami i stowarzyszeniami, których cele statutowe obejmują pomoc osobom potrzebującym. 
 • Bierzemy udział w akcjach charytatywnych i propagujemy działalność dobroczynną. 

 

INICJATYWY

Jesteśmy twórcą i producentem wykonawczym nowej imprezy charytatywnej o charakterze cyklicznym i randze festiwalu. 

Poland Charity Festival to pierwsza, niezależna od jakiejkolwiek organizacji oraz jedyna, tak różnorodna i cykliczna impreza kulturalna, łącząca występy uznanych artystów polskiej i zagranicznej estrady z promocją młodych wykonawców oraz aukcjami charytatywnymi, mająca na celu pomoc osobom z różnymi dysfunkcjami, w tym chorobami - niezależnie od przyczyn ich powstania. Misją imprezy jest wspieranie dzieci oraz dorosłych osób niepełnosprawnych i ciężko chorych, we wszystkich dziedzinach, począwszy od wsparcia medycznego i rehabilitacyjnego, przez promocję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), znoszenie barier architektonicznych, aż po aktywizację zawodową. 

Naszym celem jest nie tylko niesienie pomocy ale także promocja polskiej kultury i sztuki w kraju i zagranicą. Poland Charity Festival to impreza bez barier i ponad podziałami, z której dochody przeznaczane są na cele charytatywne.

 

Jako operator najmu wakacyjnego, w ramach marki TwojaJurata.pl przekazujemy 1% wartości każdej opłaconej rezerwacji na cele charytatywne. 

Realizowane przez naszą pracownię projekty w ramach marki Architelier architecture & design uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez wdrażanie rozwiązań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych w budownictwie.


WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

Współpracujemy z Fundacją Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA, rozpowszechniającą dogoterapię jako metodę rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz aktywizację zawodową i działania na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi aktywną działalność na rzecz krzewienia polskiej kultury i sztuki w kraju i za granicami polski. 


Ochrona praw pracowników i aktywizacja zawodowa

Przykładamy szczególną uwagę do utrzymania wysokich standardów zatrudnienia. Współpracujemy z osobami ze stwierdzoną niepełnosprawnością oraz zatrudniamy pracowników niepełnosprawnych przy wykorzystaniu programów wsparcia.

 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Działamy z poszanowaniem praw człowieka.
 • Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom pracowników i współpracowników.
 • Oferujemy osobom niepełnosprawnym zatrudnienie na umowę o pracę z poszanowaniem dopuszczalnego wymiaru czasu pracy.
 • Dostosowujemy stanowiska pracy do potrzeb pracowników niepełnosprawnych.

Działalność w obszarze ochrony środowiska

Podejmujemy działania prewencyjne zmierzające do ochrony zasobów naturalnych. Wdrażamy systemy i technologie przyjazne środowisku.

 • Redukujemy zużycie mediów poprzez stosowanie technologii energooszczędnych.
 • Ograniczamy zużycie makulatury poprzez informatyzację procesów i komunikacji.
 • Wykorzystujemy materiały naturalne i  biodegradowalne w procesach produkcji.
 • Projektujemy budynki energooszczędne.
 • Minimalizujemy stosowanie środków chemicznych mogących zawierać agresywne składniki czynne.