Odpowiedzialność społeczna firmy Goclaw Investments

Koncepcja zarządzania naszej firmy oparta jest na Strategii Społecznej Odpowiedzialności CSR (Corporate Social Responsibility) uwzględniającej rozwój przedsiębiorstwa z jednoczesnym poszanowaniem interesu społecznego.

W ramach projektów CSR realizujemy założenia wykraczające poza formalno-prawne ramy prowadzenia biznesu, a naszym celem jest dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy pomnażaniem własnych zasobów, dbałością o relacje z pracownikami i kontrahentami oraz ochroną środowiska.
 

Obszary działalności w ramach projektów CSR

 

Działalność charytatywna

Wykorzystując własne zasoby, wiedzę i doświadczenie poświęcamy dużo uwagi działalności dobroczynnej.

 • Wspieramy organizacje pożytku publicznego udzielając wsparcia finansowego oraz merytorycznego. 
 • Współpracujemy z fundacjami i stowarzyszeniami, których cele statutowe obejmują pomoc osobom potrzebującym. 
 • Bierzemy udział w akcjach charytatywnych i propagujemy działalność dobroczynną. 

 

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

Współpracujemy ze stowarzyszeniem "Światowy Kongres Polaków", powołanym do ochrony praw Polaków w Polsce i za granicą, które realizuje swoje cele poprzez liczne inicjatywy wpierające m.in. dostęp obywateli do pomocy prawnej, aktywizację zawodową, organizację akcji charytatywnych, rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr i przedsiębiorczości.

Bierzemy udział w akcji charytatywnej "Polacy Dla niepełnosprawnych", organizowanej przez fundację "Pomóż Innym". Celem projektu jest powołanie ruchu społecznego pomocy osobom niepełnosprawnym przy zaangażowaniu różnych organizacji pożytku publicznego, artystów i instytucji oraz dostarczenie niepełnosprawnym szerokiego wsparcia w różnych dziedzinach. 


INICJATYWY

Jako operator najmu wakacyjnego, w ramach marki TwojaJurata.pl przekazujemy 1% wartości każdej opłaconej rezerwacji na rzecz fundacji Pomocna Dłoń z siedzibą w Warszawie KRS 0000112681

Realizowane przez naszą pracownię projekty w ramach marki Architelier architecture & design uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez wdrażanie rozwiązań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych w budownictwie.


Ochrona praw pracowników i aktywizacja zawodowa

Przykładamy szczególną uwagę do utrzymania wysokich standardów zatrudnienia. Współpracujemy z osobami ze stwierdzoną niepełnosprawnością oraz zatrudniamy pracowników niepełnosprawnych przy wykorzystaniu programów wsparcia.

 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Działamy z poszanowaniem praw człowieka.
 • Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom pracowników i współpracowników.
 • Oferujemy osobom niepełnosprawnym zatrudnienie na umowę o pracę z poszanowaniem dopuszczalnego wymiaru czasu pracy.
 • Dostosowujemy stanowiska pracy do potrzeb pracowników niepełnosprawnych.

Działalność w obszarze ochrony środowiska

Podejmujemy działania prewencyjne zmierzające do ochrony zasobów naturalnych. Wdrażamy systemy i technologie przyjazne środowisku.

 • Redukujemy zużycie mediów poprzez stosowanie technologii energooszczędnych.
 • Ograniczamy zużycie makulatury poprzez informatyzację procesów i komunikacji.
 • Wykorzystujemy materiały naturalne i  biodegradowalne w procesach produkcji.
 • Projektujemy budynki energooszczędne.
 • Minimalizujemy stosowanie środków chemicznych mogących zawierać agresywne składniki czynne.