Legal Support Solutions

"Legal Support Solutions" to wewnętrzna kancelaria doradztwa prawnego (in-house lawyers) tworzona przez zespół prawników-praktyków oraz specjalistów branżowych z wieloletnim doświadczeniem.

Proponowane przez nas rozwiązania prawne opierają się na wieloletniej praktyce wynikającej ze znajomości przepisów i stosowania prawa oraz na doświadczeniu zdobytemu w kontaktach z urzędami, a także na salach sądów powszechnych i administracyjnych.

Dzięki nowatorskiemu podejściu do realizacji usług prawniczych możemy zaoferować dostęp do tych usług szerokiemu gronu Klientów, w przystępnych cenach i z zachowaniem pełnej dyskrecji.

Świadczymy usługi prawne na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Udzielamy porad prawnych via e-mail i z dojazdem do Klienta, w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

Doradztwo prawne. Obsługa prawna nieruchomości

Oferujemy wsparcie prawne w wielu dziedzinach prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, w ramach usług jednorazowych oraz stałej współpracy.

Naszą specjalnością jest szeroko rozumiane prawo nieruchomości i problematyka prawna związana z nieruchomościami, uregulowana w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz w wielu innych.

Dzięki wąskiej specjalizacji możemy zagwarantować najwyższy poziom usług, pełne zaangażowanie w sprawę i dogłębną analizę zagadnień.

 

Obsługa prawna osób fizycznych.

Wsparcie prawne dla firm i deweloperów.

Obsługa wspólnot mieszkaniowych.

Oferujemy jednorazowe porady prawne i stałe wsparcie prawne dla osób fizycznych we wszelkich sprawach życia codziennego i w kontaktach z przedsiębiorcami.

Oferujemy wsparcie prawne dla firm w ramach stałej współpracy i doraźnie. Wykonujemy audyty prawne nieruchomości.

Oferujemy obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych w sprawach doraźnych oraz w ramach stałej współpracy.

 • Porady prawne;
 • Doradztwo w transakcjach na rynku nieruchomości i badanie nieruchomości;
 • Opiniowanie i negocjowanie umów;
 • Sporządzanie pism i odpowiedzi na pisma, umów, wezwań, wniosków itp.;
 • Sporządzanie pism procesowych (wnioski, pozwy, apelacje, zażalenia, sprzeciwy od nakazów zapłaty i in.);
 • Dochodzenie wierzytelności;
 • Obrona przed windykacją i egzekucją;
 • Obrona praw konsumentów i nabywców nieruchomości, w tym egzekwowanie praw z gwarancji i rękojmi;
 • Reprezentacja przed sądami i urzędami;

 • Porady prawne związane z bieżącą działalnością;
 • Optymalizacja formy prawnej działalności;
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości (Legal due diligence) - audyt prawny;
 • Doradztwo w transakcjach na rynku nieruchomości;
 • Projekty i opinie umów w obrocie gospodarczym;
 • Projekty i opinie umów w obrocie z konsumentami;
 • Negocjacje i mediacja;
 • Monitoring i windykacja należności.
 • Reprezentacja przed sądami i urzędami;

 • Doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności wspólnoty mieszkaniowej;
 • Projekty i opinie umów dotyczących bieżącej eksploatacji nieruchomości;
 • Negocjowanie i egzekwowanie umów z kontrahentami wspólnoty mieszkaniowej;
 • Dochodzenie praw z tytułu gwarancji i rękojmi przeciwko wykonawcom i podwykonawcom robót budowlanych;
 • Projekty uchwał na potrzeby zebrań rocznych i zebrań nadzwyczajnych;
 • Monitoring i windykacja należności;
 • Realizacja roszczeń o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji;
 • Reprezentacja przed sądami i urzędami;Dane kontaktowe:

 
KANCELARIA LSS
kancelaria@goclawski.com.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Skrytka Pocztowa nr 8, 05-085 Kampinos

(dojeżdżamy do Klienta na terenie woj. mazowieckiego)


KLAUZULA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH I ZNAKÓW TOWAROWYCH:
"Legal Support Solutions" oraz "Goclaw Ivestments" , a także ich  logotypy i połączenia słowno-graficzne są znakami usługowymi lub zarejestrowanymi znakami usługowymi firmy Goclaw Investments Paweł Gocławski i podlegają ochronie prawnej na terenie RP oraz w innych krajach. Ich kopiowanie, rozpowszechniane, powielanie i wykorzystywanie jest bezwzględnie zabronione. Prezentowane na niniejszej stronie logotypy stanowią ponadto przedmiot ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, a korzystanie z nich bez pozwolenia stanowi naruszenie prawa. Nieautoryzowane wykorzystanie prezentowanych tu materiałów w tym nazw i/lub logotypów, będzie ścigane bez wcześniejszego powiadomienia.

 ©  2014, 2018 Paweł Gocławski