Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi oferujemy profesjonalne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Nasza oferta skierowana jest do najbardziej wymagających klientów, poszukujących lub oferujących lokale mieszkalne oraz użytkowe na terenie województwa mazowieckiego. 

Każdego klienta traktujemy wyjątkowo, a każde zlecenie wykonujemy z największą starannością w oparciu najwyższe standardy. 

 

Formatowanie obiektu

Poszukujemy nieruchomości w oparciu o preferencje Inwestora:

 • Selekcjonujemy oferty na rynku lokalnym,
 • Dokonujemy wizji nieruchomości,
 • Sporządzamy dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację,
 • Analizujemy stan prawny i techniczny nieruchomości,
 • Przeprowadzamy analizę potencjału nieruchomości,
 • Przedstawiamy Inwestorowi zestawienie ofertowe wyłącznie sprawdzonych nieruchomości.

Opracowanie oferty

Przygotowujemy nieruchomość do sprzedaży, najmu i dzierżawy:

 • Dokonujemy wizji nieruchomości,
 • Analizujemy stan techniczny i prawny nieruchomości,
 • Sporządzamy dokumentację fotograficzną oraz graficzną (inwentaryzacja, rzuty),
 • W razie potrzeby opracowujemy koncepcję adaptacji/wykończenia i opracowujemy rendery ofertowe,
 • W razie potrzeby przeprowadzamy home staging nieruchomości,
 • Opracowujemy profesjonalną ofertę sprzedaży, najmu lub dzierżawy,
 • Opracowujemy broszurę informacyjną/prospekt nieruchomości,
 • Podejmujemy działania marketingowe zmierzające do pozyskania Klienta,
 • Dokonujemy prezentacji nieruchomości zainteresowanym Klientom,
 • Udostępniamy zainteresowanym Klientom materiały promocyjne w formie elektronicznej i drukowanej.


Zabezpieczenie transakcji

Wspieramy proces transakcyjny na każdym etapie:

 • Negocjujemy ceny transakcji,
 • Negocjujemy warunki umowy,
 • Analizujemy i opracowujemy wzory dokumentów,
 • Przeprowadzamy odbiory,
 • Sporządzamy protokoły, 
 • Asystujemy w czynnościach notarialnych.