Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości

Usługa zarządzania inwestycją w nieruchomości adresowana jest do inwestorów planujących zakup nieruchomosci w celach inwestycyjnych lub realizacji inwestycji budowlanej dla celów prywatnych bądź komercyjnych. 

Jest to kompleksowa usługa hybrydowa, polegająca na odciążeniu inwestora na wszystkich etapach inwestycji, począwszy od zakupu nieruchomości, poprzez jej adaptację i wynajem, budowę lub rozbudowę, a kończąc na ewentualnej sprzedaży w chwili osiągnięcia planowanego zysku. 

Zarządzanie inwestycją w nieruchomości opiera się na połączeniu wszystkich usług przeznaczonych dla inwestorów w zakresie zastępstwa inwestycyjnego, oferty dla właścicieli w zakresie zarządzania najmem oraz wsparcia prawnego przez cały okres współpracy. 

Usługę dedykujemy inwestorom indywidualnym, deweloperom i instytucjom, a realizujemy ją przy współpracy ze specjalistami różnych branż, w zależności od zakresu zlecenia. Ofertę kierujemy do klientów posiadających kapitał na zakup nieruchomości  oraz osób i firm, które chcą rozpocząć inwestowanie w nieruchomości przy minimalnym wkładzie własnym.

 

Poszukiwanie/pozyskanie nieruchomości. 

(formatowanie obiektu)

Poszukujemy nieruchomości w oparciu o zadane kryteria, przy uwzględnieniu analizy rynku i preferencji inwestora:

 • Selekcjonujemy oferty na rynku lokalnym,
 • Dokonujemy wizji nieruchomości,
 • Sporządzamy inwentaryzację w niezbędnym zakresie,
 • Negocjujemy cenę zakupu, najmu lub dzierżawy.

Badanie prawne nieruchomości. 

(legal due diligence)

Podejmujemy wszelkie niezbędne czynności przed zakupem, najmem i dzierżawą nieruchomości, zmierzające do prawnego zabezpieczenia inwestycji oraz interesów inwestorów:

 • Sprawdzamy stan prawny nieruchomości i dokumentacji,
 • Podejmujemy czynności prawne zmierzające do zabezpieczenia kontraktów poprzez opiniowanie i analizę umów oraz negocjowanie ich warunków.

Badanie techniczne nieruchomości. 

(technical due diligence)

Sporządzamy opinie techniczne i pomiary nieruchomości pod kątem oceny stanu technicznego, zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową:

 • Weryfikujemy dokumentację techniczną nieruchomości,
 • Szacujemy wartość niezbędnych nakładów,
 • Sprawdzamy prawidłowość wykonania robót budowlanych i instalacyjnych.

Studium wykonalności -studium potencjału inwestycji.

(feasibility study)

Wspieramy proces decyzyjny związany z inwestycją w nieruchomości przy uwzględnieniu warunków ekonomicznych i technicznych, w oparciu o analizę rynku, możliwości inwestora i potencjału nieruchomości:

 • Oceniamy rentowność inwestycji,
 • Analizujemy możliwości zabudowy, przebudowy lub adaptacji,
 • Ustalamy optymalną strategię zarządzania projektem inwestycyjnym.

Finansowanie inwestycji.

Przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w oparciu o system kooperacyjny lub przedsięwzięcia celowe (crowdfunding, private equity - venture capital, jont venture), zapewniamy finansowanie inwestycji o szerokim spektrum wsparcia w sektorze inwestycji prywatnych i komercyjnych.

 • Pożyczki hipoteczne
 • Kredyty hipoteczne
 • Kredyty deweloperskie
 • Leasing nieruchomości
 • Spółki celowe
Zastępstwo inwestycyjne.

Odciążamy inwestora na każdym etapie realizacji inwestycji, przejmując wszelkie obowiązki związane z budową, rozbudową, przebudową, adaptacją i remontem nieruchomości:

 • Sprawujemy nadzór inwestorski w pełnym zakresie obowiązków,
 • Kontrolujemy proces projektowy pełniąc nadzór nad zadaniami architektonicznymi,
 • Uczestniczymy w odbiorach technicznych,
 • Sprawujemy monitoring powykonawczy w zakresie wypełnienia przez wykonawców i dostawców zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi.