Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Oferujemy kompleksowe usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami prywatnymi (mieszkania, apartamenty, domy), wielorodzinnymi (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) oraz komercyjnymi (lokale usługowe, magazyny, biura).

Oferta skierowana jest do osób fizycznych i instytucji, które oczekują profesjonalnej obsługi administracyjnej i technicznej posiadanych nieruchomości, położonych na terenie powiatów warszawskiego zachodniego oraz sochaczewskiego. Dla osób poszukujących wsparcia w zakresie obsługi najmu oferujemy niezależną usługę zarządzania najmem


Jako zarządca nieruchomości wypełniamy obowiązki określone obowiązującymi przepisami, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami* i standardami zawodowymi** oraz w oparciu o zawartą umowę. 

W ramach powierzonych nam zadań podejmujemy wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do zapewnienia racjonalnej gospodarki nieruchomościami, w zakresie:

 • właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
 • bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
 • właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;
 • bieżącego administrowania nieruchomością;
 • utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
 • uzasadnionego inwestowania w nieruchomość;
 • innych czynności określonych umową.
Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
 

Zarządzanie nieruchomościami prywatnymi.

Zarządzamy prywatnymi nieruchomościami mieszkalnymi, na zlecenie osób fizycznych będących właścicielami mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. 

 • bieżąca kontrola stanu technicznego;
 • okresowe przeglądy roczne;
 • okresowe kontrole pięcioletnie;
 • obsługa prawna nieruchomości;
 • zawieranie umów z dostawcami mediów;
 • zawieranie umów z wykonawcami prac budowlanych i remontowych;
 • obsługa płatności;
 • zastępstwo inwestycyjne;
 • nadzór inwestorski;
 • zarządzanie najmem;
 • reprezentowanie właściciela na zebraniach wspólnot mieszkaniowych;
 • reprezentowanie właściciela przed organami administracji i przed sądami.

Kompleksowa obsługa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie zarządu i administracji budynkami wielorodzinnymi.

 • przejęcie nieruchomości i dokumentacji od dewelopera; 
 • rejestracja wspólnoty lub spółdzielni;
 • opiniowanie i zawarcie umów z dostawcami mediów; 
 • opiniowanie i zawarcie umów z dostawcami usług;
 • prowadzenie dokumentacji nieruchomości;
 • bieżąca obsługa administracyjna, w tym zebrania, uchwały i monitoring należności;
 • obsługa księgowa;
 • obsługa techniczna;
 • obsługa prawna.

Obsługa przedsiębiorstw prywatnych i instytucji państwowych.

Oferujemy profesjonalne usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami firmowymi oraz nieruchomościami Skarbu Państwa.

 • zarządzanie portfelem nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych;
 • optymalizacja wykorzystania posiadanych nieruchomości;
 • badanie techniczne nieruchomości - audyty techniczne (technical due diligence);
 • badanie prawne nieruchomości - audyty prawne (legal due diligence);
 • bieżąca obsługa techniczna i administracyjna nieruchomości;
 • zarządzanie datami krytycznymi;
 • bieżąca obsługa prawna nieruchomości;
 • efektywne zarządzanie powierzchnią i zarządzanie najmem. 


Zasięg terytorialny

Zarządzanie nieruchomościami powiat warszawski zachodni: Łomianki, Czosnów, Izabelin, Truskaw, Babice Stare, Babice Nowe, Borzęcin Duży, Zaborów, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Kampinos, Leszno.
Zarządzanie nieruchomościami Sochaczew i powiat sochaczewski: Sochaczew, Żelazowa Wola, Teresin, Szymanów, Nowa Sucha, Iłów, Kamion, Brochów.


Akty prawne

*) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 ze zm.) akt prawny> 
**) Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości czytaj>