Zastępstwo inwestycyjne

Oferta zastępstwa inwestycyjnego skierowana jest do inwestorów i przyszłych właścicieli nieruchomości. Świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych oraz instytucji. Przy współpracy ze specjalistami różnych branż oferujemy kompleksowe przejęcie obowiązków inwestora na wszystkich etapach realizacji inwestycji. 

 

Nadzór inwestorski.

Przejmujemy wszystkie obowiązki inwestora na każdym etapie realizacji inwestycji, a między innymi:

 • Podejmujemy czynności związane organizacją inwestycji, opracowaniem projektu, uzyskaniem pozwoleń itp.
 • Sprawujemy nadzór nad wszystkimi pracami i wykonawcami, zawieramy w imieniu inwestora umowy i egzekwujemy ich prawidłowe wykonanie.
 • Obsługujemy inwestycję pod kątem logistyki, organizujemy dostawy materiałów i wyposażenia.
 • Organizujemy odbiory techniczne częściowe i końcowe.
 • Opracowujemy dokumentację powykonawczą.
W zależności od rodzaju umowy podejmujemy czynności pełnomocnicze lub powiernicze.

czytaj więcej >

Usługi projektowe i architektura.

W ramach zastępstwa inwestycyjnego oferujemy szeroki zakres usług projektowych. Zatrudniamy własnych architektów i projektantów, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad całym procesem tworzenia projektu. Współpracujemy także z zewnętrznymi pracowniami na zasadach outsourcingu.

 • Wzornictwo przemysłowe
 • Projektowanie mebli
 • Projekty wnętrz prywatnych i komercyjnych
 • Projekty domów
 

Zarządzanie projektem wg procedur FIDIC.

Przejmujemy obowiązki Inżyniera kontraktu dla zadań w sektorze inwestycji prywatnych i publicznych oraz międzynarodowych. Sprawując nadzór nad inwestycją realizujemy zadania w oparciu o standardy określone w Warunkach kontraktowych FIDIC, zapewniając:

 • Nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania
 • Nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę
 • Kontrolę prawidłowości stosowania procedur wspólnotowych